Účelová oprava:
– detailní očištění stroje
– přeměření přesnosti, kontrola funkcí
– výměna poškozených/chybějících dílů
– odzkoušení

Střední oprava:
– očištění a demontáž skupin stroje
– oprava geometrie
– výměna ložisek, nové ovládací prvky
– přeměření přesnosti stroje
– revizní zpráva, dokumentace, protokoly

Generální oprava:
– očištění stroje, kompletní demontáž
– přebroušení vodících ploch, zaškrabání na míry
– nová ložiska, ozub.kola, šrouby + matky
– povrchová úprava, odstín dle RAL
– nová el.část, rozvody, ovl.prvky, panely, štítky
– kompletní dokumentace, prohl.o shodě dle CE
– montáž digit.odměřování, popř. CNC systémů

GARANCE
Námi nabízené strojní zařízení je vždy provozuschopné, v případě provedení generální opravy poskytujeme na dodávku záruku v délce až 18 měsíců.